Betaal- en leveringsvoorwaarden:

Leveringskosten en Leveringsgarantie

De leveringskosten vallen integraal ten laste van de koper en worden als volgt bepaald:

Binnen België:

0-500 g: € 3,70
501-1000 g: € 4,07
1001-5000 g: € 4,28
5001-10000 g: € 5,78
10001-20000 g: € 7,51
20001-30000 g: € 8,97

Deze transporten worden met Taxipost voorzien.

Nederland/Duitsland:

0-10000 g: € 6,75*
10001-30000 g: € 11,95

Deze transporten worden met TNT Post voorzien.
* Het pakket mag niet groter zijn dan 140x78x58 cm.

Verzenden

De bestellingen worden verzonden binnen de 24u. na ontvangst van betaling. Indien dit niet mogelijk is (omdat bijvoorbeeld het bestelde product onvoldoende in voorraad is), wordt de klant daarvan binnen de 24 werkuren via e-mail verwittigd.
Behoudens tegenbericht wordt de klant verondersteld in onderhavig geval akkoord te zijn met een levering binnen de 14 werkdagen. Wij verzoeken de koper alle bestelde en geleverde producten bij ontvangst ter stond te controleren op breuk en volledigheid. De geleverde producten worden verondersteld in goede staat geleverd te zijn.
Mochten er onvolledigheden of inpakfouten worden geconstateerd dienen deze binnen de 7 kalenderdagen na levering te worden gemeld; dit kan uitsluitend per elektronische post naar info@dapdemol.be . Na deze periode wordt geacht dat de levering volledig naar wens is uitgevoerd.
Retourzendingen zonder toestemming vooraf of ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd!!!

D.A.P. De Mol is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Betaling

De betaling dient als volgt te gebeuren:
- Online via Visa/Mastercard
- Online via paypal
- Via overschrijving door deze optie aan te geven bij uw bestelling.
- Bij afhalen

Slechts na ontvangst van de betaling van de bestelde producten worden deze geleverd.

VERZAKINGSRECHT

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Binnen 14 kalenderdagen  na ontvangst van de bestelling is het mogelijk de aankoop zonder opgaaf van redenen aan ons terug te sturen, dit echter voor zover het product niet beschadigd of vervuild is producten die aan bederf onderhevig zijn of die op uitdrukkelijk verzoek van de klant zijn besteld kunnen echter nooit worden teruggestuurd. De verzendkosten voor retourneren zijn steeds voor de rekening van de koper !

Om van deze retourregeling gebruik te kunnen maken, dient u eerst een verzoek hiertoe in te dienen; dit kan uitsluitend per elektronische post naar info@dapdemol.be .

Niet vooraf aangevraagde retourzendingen of ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd !

Na ontvangst van de teruggestuurde goederen ontvangt de koper het aankoopbedrag exclusief de daadwerkelijke verzendkosten binnen 30 kalenderdagen retour op rekening gestort. de verzendksoetn kunnen echter hoger zijn dan deze die u daadwerkelijk diende te betalen. enkel onbeschadigde producten die ons bereiken in originele verpakkingen en in ongewijzigde, originele normale staat zoals verzonden, komen in aanmerking tot terugbetaling. indien de producten ons niet in deze staat bereiken, kan geen aanspraak gemaakt worden op recht tot retourneren. In dat geval, wordt u hiervan per e-mail op de hoogte gesteld, en kan u tegen terugbetaling van portkosten uw producten laten terugsturen.

Producten in afslag kunnen nooit omgeruild noch terugbetaald worden;

Niet vooraf aangevraagde retourzendingen of ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd !