Algemene voorwaarden

De verkopen via deze site zijn onderhevig aan de Handelspraktijkenwet van 14 juli 1991.

Deze site is eigendom van D.A.P. De Mol, Maastrichterstraat 46, 3740 Bilzen, BELGIE, EUROPE , dat als doel heeft de verkoop van dierenartikelen.

De omschrijving en de prijs van de producten

Per product wordt op deze site een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de belangrijkste kenmerken van de producten gegeven. Deze informatie is met grote zorgvuldigheid samengesteld. De artikelen zijn echter geschreven in beknopte vorm en zijn niet uitputtend.

Niet alle producten aangeboden op deze site zijn steeds op voorraad in onze winkel. Hoewel we onze uiterste best doen om onze stock nauwkeurig op te volgen, kan het toch gebeuren dat een product getoond op deze webshop toch niet beschikbaar is. Indien dit het geval is met uw order, informeren we u dat de levering wat langer zal duren dan voorzien. De op deze site vermelde aanbiedingen gelden enkel voor bestellingen verricht via het on-line bestelformulier – deze aanbiedingen binden ons geenszins bij aankopen in de winkel.

Alle prijzen op deze site zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten - prijswijzigingen en/of vergissingen voorbehouden. Deze prijzen, kortingen en speciale acties kunnen afwijken van eerdere prijzen, kortingen en speciale acties. Op deze eerdere prijzen, kortingen en speciale acties kan geen aanspraak gemaakt worden. Om de geldigheid van een prijs; korting of actie te bepalen wordt enkel rekening gehouden met de online geafficheerde prijs, korting of actie op het moment van het plaatsen van de bestelling.

Leveringskosten en Leveringsgarantie

De leveringskosten vallen integraal ten laste van de koper en worden als volgt bepaald:

Binnen België:

0,00kg - 5,00 kg €5,7

5,00 kg- 10,00 kg €9,8

Deze transporten worden met BPost voorzien.

Duitsland*:
0,00 kg - 10,00 kg €13

Deze transporten worden met DPD voorzien

 

Nederland*: 
0,00-10,00 kg €11

Deze transporten worden met DPD voorzien


* Het pakket mag niet zwaarder zijn dan 10 kg.

Verzenden

De bestellingen worden zo snel mogelijk verzonden na ontvangst van betaling.
Behoudens tegenbericht wordt de klant verondersteld in onderhavig geval akkoord te zijn met een levering binnen de 14 werkdagen. Wij verzoeken de koper alle bestelde en geleverde producten bij ontvangst ter stond te controleren op breuk en volledigheid. De geleverde producten worden verondersteld in goede staat geleverd te zijn.
Mochten er onvolledigheden of inpakfouten worden geconstateerd dienen deze binnen de 7 kalenderdagen na levering te worden gemeld; dit kan uitsluitend per elektronische post naar info@dapdemol.be . Na deze periode wordt geacht dat de levering volledig naar wens is uitgevoerd.
Retourzendingen zonder toestemming vooraf of ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd!

D.A.P. De Mol is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Betaling

De betaling dient als volgt te gebeuren:
- Online via Bancontact
- Online via paypal
- Online via iDeal
- Bij afhalen

Slechts na ontvangst van de betaling van de bestelde producten worden deze geleverd.

Verzakingsrecht

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling is het mogelijk de aankoop zonder opgaaf van redenen aan ons terug te sturen, dit echter voor zover het product niet beschadigd of vervuild is. Producten die aan bederf onderhevig zijn of die op uitdrukkelijk verzoek van de klant zijn besteld kunnen echter nooit worden teruggestuurd. De verzendkosten voor retourneren zijn steeds voor de rekening van de koper!

Om van deze retourregeling gebruik te kunnen maken, dient u eerst een verzoek hiertoe in te dienen. Dit kan uitsluitend per elektronische post naar info@dapdemol.be.

Niet vooraf aangevraagde retourzendingen of ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd!

Na ontvangst van de teruggestuurde goederen ontvangt de koper het aankoopbedrag exclusief de daadwerkelijke verzendkosten binnen 30 kalenderdagen retour op rekening gestort. De verzendkosten kunnen echter hoger zijn dan deze die u daadwerkelijk diende te betalen. Enkel onbeschadigde producten die ons bereiken in originele verpakking en in ongewijzigde, originele normale staat zoals verzonden, komen in aanmerking tot terugbetaling. Indien de producten ons niet in deze staat bereiken, kan geen aanspraak gemaakt worden op recht tot retourneren. In dat geval, wordt U hiervan per email op de hoogte gesteld, en kan u tegen betaling van portkosten uw producten laten terugsturen.

Producten in afslag kunnen nooit omgeruild noch terugbetaald worden.

Niet vooraf aangevraagde retourzendingen of ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd!

Privacy Statement

D.A.P. De Mol is toezichthouder over de persoonlijke gegevens die via de site worden verzameld. Door zich toegang te verschaffen tot de site, door hem te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met de registratie en verwerking door D.A.P. De Mol van persoonlijke gegevens over u voor de volgende doeleinden: beheer van het klantenbestand van D.A.P. De Mol, met inbegrip van potentiële klanten, administratie van contractuele relaties, het voorkomen van onregelmatigheden, het opstellen van (web)statistieken en tests, commerciële prospectie en direct marketing van door de D.A.P. De Mol verkochte goederen. De persoonlijke gegevens die verzameld worden via de site worden enkel gebruikt voor zover nodig tot het uitvoeren van deze doelen, en dienen in de eerste plaats het verzorgen van een vlotte levering en na-service.

De verzamelde gegevens zullen geenszins aan derden worden overgemaakt. U hebt het recht om schriftelijk en kosteloos te eisen dat de D.A.P. De Mol ophoudt uw persoonlijke gegevens die zij via de site heeft verkregen te gebruiken voor direct marketing.

U hebt het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens en om te verzoeken om rechtzetting indien deze gegevens niet correct of relevant zijn. Om deze rechten uit te oefenen moet u een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek verzenden naar D.A.P. De Mol, Maastrichterstraat 46, 3740 Bilzen (Belgium - Europe) of een evenwaardige mail naar: info@dapdemol.be .